Xây dựng trường học

Tổng quan Xây dựng trường học

Tên dự án: TRƯỜNG MẦM NON CHẤT LƯỢNG CAO NEWSKY

Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III

Tên dự án: TRƯỜNG MẦM NON CHẤT LƯỢNG CAO NEWSKY

Địa điểm xây dựng: Thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Quy mô xây dựng: 3 tầng, tổng diện tích xây dựng: 4629 m2

Trong đó:

  • Trệt: 1447 m2
  • Lầu 1: 1447 m2
  • Lầu 2: 1735 m2

Dự kiến số học sinh:

  • 670 trẻ mầm non
  • 12m2/trẻ
  • Tổng số phòng học thiết kế: 23

Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới

Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do Chủ đầu tư thành lập.

Diện tích đất: 8070 m2

Mục tiêu đầu tư:

Xây dựng trường mầm non đạt tiêu chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Phú Ninh

Tiêu chuẩn trường:

Trường mầm non được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 3907 : 2011 : Trường mầm non – Yêu cầu thiết kế.

Thời gian xây dựng

Trong năm 2022